INFORMACJĘ O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W SETA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administrator danych osobowych i kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest Just and Gal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętego Bonifacego nr 92 lok. 15, 02-945 Warszawa (dalej „SETA”), e-mail: contact@seta.com.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, założenia konta w Sklepie Internetowym SETA, obsługi reklamacji i zwrotów, kontaktowania się z Tobą; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto, przepisy prawa wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji handlowych (Newsletter) wysyłanych przez SETA na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzamy też Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SETA w kontekście wykorzystania plików cookies w celu zapamiętywania Twoich preferencji i ustawień w Sklepie Internetowym, a także zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych.

Czy Klient musi podać nam dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy podczas zakładania konta w Sklepie Internetowym i składania zamówień. Podanie tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania od Ciebie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

W przypadku Newsletter’a, podanie adresu e-mail jest niezbędne, aby wysłać Newsletter na podany przez Ciebie adres e-mail.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

W przypadku Newsletter’a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody i poza powyższymi uprawnieniami masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem wysyłania Newsletter’a.

Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy dane osobowe Klientów

Odbiorcami danych osobowych Klientów są podmioty wspierające SETA w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usług płatniczych, informatycznych, finansowo-księgowych, a także zajmujących się dostawą towarów.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.

W przypadku Newsletter’a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych w szczególności na potrzeby analizy Twoich preferencji i rozwoju Sklepu Internetowego.