I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego seta.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).
 2. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w odniesieniu do danych osobowych klientów jest Just and Gal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętego Bonifacego nr 92 lok. 15, 02-945 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395480, posiadająca numer NIP 5213615886, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych (dalej” Seta”). W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe przez Seta, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe dostępne na stronie Sklepu Internetowego).
 3. Dane osobowe zbierane są w różnych celach:
  1. założenia konta w Sklepie Internetowym
  2. składania i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym
  3. zapisania się do otrzymywania informacji handlowych (Newsletter)
  4. rozpatrywania reklamacji
  5. zwrotu świadczenia w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży
 4.  Dane osobowe podawane w Sklepie Internetowym mogą obejmować  adres e-mail, a w przypadku składania zamówienia mogą obejmować również dane odbiorcy zamówienia (imię i nazwisko), adres dostawy, numer telefonu oraz dane do faktury, a także numer rachunku bankowego.
 1. Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, może być wymagane podanie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W przypadku Newsletter’a, podanie adresu e-mail jest niezbędne, aby wysłać Newsletter na podany adres e-mail.
 2. Możemy gromadzić dodatkowe informacje pochodzące z przeglądarki internetowej używanej do odwiedzin naszej strony, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, godzina odwiedzin, adres URL strony, która przekierowała na stronę Sklepu Internetowego oraz adres URL strony, na którą przechodzą klienci dalej, klikając w link na stronie. Dane nawigacyjne mogą być zbierane w celu zapewnienia lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji klientów.
 3. Można zgłosić żądanie usunięcia konta na adres e-mail contact@seta.com.pl, przy czym w przypadku zgłoszenia takiego żądania, konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia.
 4. Można zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. W przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym i w związku z  realizacją zamówienia, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Sklepem Internetowym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usług płatniczych, informatycznych, finansowo-księgowych, a także zajmujących się dostawą towarów (w tym  DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu).
 6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Sklepie Internetowym znajduje się tutaj

II.Zasady bezpieczeństwa

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dostęp do danych osobowych klientów mają upoważnione osoby i inne podmioty, którym dane te zostały powierzone zgodnie z przepisami prawa
 2. Sklep Internetowy zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy staranności, aby dane osobowe były bezpiecznie przechowywane, nie były przechowywane dłużej niż to konieczne i nie były udostępniane bez odpowiedniej ochrony.
 3. Sklep Internetowy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła do konta klienta. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Dla bezpieczeństwa, należy pamiętać o:
  1. ustawieniu 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
  2. wylogowaniu się ze strony Sklepu Internetowego po zakończonej sesji (np. zakończonych zakupach). Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
  3. zachowaniu hasła do konta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu go osobom trzecim;
  4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
  5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów.

III. Informacje techniczne

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę (tzw. „cookies”). Wiele przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. W zależności od preferencji, klient może zgodzić się lub nie zgodzić na umieszczenie plików cookies i zmienić w dowolnym momencie ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, produktów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań klienta. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia rozwijanie Sklepu Internetowego zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa typy plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez klienta.
 3. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu niezbędnym do działania Sklepu Internetowego i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji w Sklepie Internetowym, w szczególności w celu uwierzytelnienia klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji klienta w Sklepie Internetowym po zalogowaniu, a także w celach funkcjonalnych i statystycznych umożliwiających zbieranie informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.

IV. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy klientów, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści polityki na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail:contact@seta.com.pl
 3. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25.05.2018.